Grzybica

dieta oczyszczająca z suplementami CaliVita

Grzybica

Coraz częściej kontaktują się ze mną osoby, które narzekają na lekarzy, sposób ich leczenia, stosunek do pacjenta i jego dolegliwości. Wszyscy zgodnie powtarzają, że tradycyjna metoda leczenia antybiotykami grzybicy nie sprawdza się. Leczenie jest długotrwałe, w większości przypadków długoletnie, objawy choroby nie zanikają, a wręcz przeciwnie nasilają się. W głosie wielu osób wyczuć można rozczarowanie, bezsilność i utrata wiary w to, że uda im się pokonać grzybicę. Moją rada dla nich jest jedna – dieta oczyszczająca!!! Aby pokonać grzybicę nie wystarczy uśpić chwilowo jej objawy antybiotykami lecz sięgnąć do jej przyczyn, a taka jest właśnie między innymi rola suplementów CaliVita i diety oczyszczającej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że choroba grzybicy przybiera na świecie coraz większe rozmiary. Kłopoty z jej opanowaniem maj���������� nawet kraje wysoko rozwinięte. Zła sytuacja panuje także w Polsce: co 4 mieszkaniec naszego kraju jest zainfekowany grzybicą, a co 5 ma grzybicę paznokci.

Dieta oczyszczająca

polecana przez Przewodniczącą Zespołu Doradców Medycznych CaliVita

dr_szedlak.jpgprof. Szedlak Vadocz podczas swojej 30 letniej pracy zawodowej zdobyła stopień naukowy z biochemii lekarskiej, z medycyny nuklearnej i z patofizjologii klinicznej. Uzyskała również tytuł doktora nauk medycznych.

Od wielu lat interesuje się medycyna naturalną, ziołami, optymalnym sposobem od��ywania się oraz tradycyjna medycyna chińską.

jest autorką wielu artykułów w międzynarodowej prasie, jak również jest współautorką 4 specjalistycznych podr������������czników.

Dla CaliVita opracowała wiele nowoczesnych suplementów naturalnych opartych o najnowsze badania naukowe m.in. Paraprotex który jest podstawowym suplementem w diecie oczyszczającej

Zobacz historie pacjentów, którym Paraprotex już pomógł. Nie czekaj dłużej – zaufaj medycynie naturalnej XXI wieku.

CaliVita International to nowoczesna, prężnie rozwijająca się międzynarodowa firma, wywodzącą się z firmy California Fitness. CaliVita International jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata.

CaliVita International posiada swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych w Europie Zachodniej i Europie Środkowo – Wschodniej

rodzina.jpgWzrasta liczba osób, które widzą potrzebę i korzyści wynikające z prowadzenia zdrowego trybu życia. Jest to niewątpliwie także zasługa firmy CaliVita International. Celem firmy jest promowanie nowego pod względem jakości, stylu życia. Zdrowy styl życia to obecnie nie tylko aktywność i właściwe odżywianie się ale także systematyczne zażywanie suplementów żywieniowych. CaliVita International to również oferta biznesowa na prowadzenie dochodowego przedsięwzięcia, co z kolei umożliwia uzyskanie materialnego bezpieczeństwa.

CaliVita International pokazuje, jak zadba�� o zdrowie własne, swojej rodziny i przyjaciół. Dzięki nowej filozofii życia i osobistej odpowiedzialności, możemy skutecznie poprawić stan zdrowia i sytuację materialną własną, jak i naszych najbliższych. Jednym słowem, przyjmując z CaliVita International nowy, nowoczesny styl życia, możemy mieć wpływ na jakość naszego życia.

suplementy_calivita1.jpgSuplementy, które oferuje firma wykonane są wyłącznie na bazie składników pochodzenia naturalnego.

Są to produkty do spożycia zaliczane do tzw. dietetycznych środków spożywczych, co oznacza, że mogą być bezpiecznie stosowane bez kontroli lekarza, zgodnie z zaleceniami i dawkowaniem umieszczonym na polskiej etykiecie. Minerały występują w postaci związk������w chelatowych, oznacza to, że są bardzo dobrze przyswajalne i w������aściwie wykorzystywane przez organizm.

W preparatach została wykorzystana formuła time release (przedłużone działanie). Dzięki niej, witaminy i minerały, mimo że rozpuszczalne w wodzie, utrzymują swój należyty poziom we krwi nawet przez 10-18 godzin.

Niewłaściwe odżywianie się powoduje, że organizm nie otrzymuje niezbędnych składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Aby nie doprowadzić do niedoborów witamin i składników mineralnych należy regularnie stosować suplementację. Stosuje się ją jako uzupełnienie diety we wszystkie składniki pokarmowe.

Suplementacja to indywidualne przyjmowanie deficytowego składnika pokarmowego w postaci jedno lub wieloskładnikowych preparatów. Należą do nich: witaminy, prowitaminy, składniki mineralne, niektóre aminokwasy, nienasycone kwasy tłuszczowe. Mogą być w postaci drażetek, proszku, kapsułek, granulek, tabletek, płynów.

Życie w ciągłym biegu, niewłaściwie dobrana dieta, odchudzanie się, alergie, brak czasu na regularne i pełnowartościowe posiłki, stres to tylko niektóre wskazanie do przyjmowania naturalnych suplementów.

Suplementację zaleca się w okre��lonych sytuacjach klinicznych, przy niektórych schorzeniach, chorobach, urazach, obfitych menstruacjach, stosowaniu niektórych leków oraz przy du��ym wysiłku fizycznym.

ATESTY

Składniki preparatów CaliVita / California Fitness są wyłącznie naturalnego pochodzenia.

Suplementy żywieniowe CaliVita International znajdujące się w polskiej ofercie, posiadają wymagane w Polsce zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS)

Światowe atesty – Certyfikat GMP

Dobra Praktyka Produkcyjna to gwarancja najwyższej jakości produktów. Nazwa ta kryje się pod międzynarodowym skrótem GMP – Good Manufacturing Practice. GMP ma miejsce wtedy, gdy zapewniona jest stała i ścis����a kontrola wszystkich elementów produkcji na wszystkich, kolejnych etapach powstawania produktu. Spełnienie wszystkich warunków dało podstawę Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) do wydania pozytywnej opinii produktom firm: 4 Life Products, Perfect Nutrition i CaliVita, oferowanym przez firmę dystrybucyjną CaliVita International.

Dlaczego posiadanie GMP jest ważne?

Posiadanie GMP jest ważne dlatego, że kupując preparat leczniczy lub suplement żywieniowy chcielibyśmy mieć 100% pewność, że nie będzie to produkt wadliwy, że ma wszystkie podane na opakowaniu składniki i nie zawiera żadnych zanieczyszczeń. Ma on pomóc, a przede wszystkim nie może zaszkodzić!

Przy wytwarzaniu produktów spożywczych lub lek��w, spełnianie wymog��������w GMP jest niezwykle ważne!

Dobra Praktyka Produkcyjna, to zbiór dokumentów opisujących procedury związane z wytwarzaniem produktu i zabiegi na nią się składające. Stąd też producenci dbają o to, aby wszelkie wykryte niedociągnięcia na którymkolwiek z etapów produkcji niezwłocznie usuwać i od razu tworzą zabezpieczenia na przyszłość.

Końcowa jakość produktu jest wynikiem jakości surowców z jakich on powstaje, ale również determinują ją takie czynniki jak: otoczenie zakładu produkcyjnego i stan budynków oraz bezwzględne przestrzeganie technologii produkcji – a tym samym higieny maszyn i urządzeń, dokładność procesów mycia i dezynfekcji, higieny personelu oraz nadzorowanie magazynowania i dystrybucji produktów.

GMP określa szczegółowo wymogi, jakie powinny być spełnione przez producenta na tych obszarach. Jeśli jeden z etap��w produkcji, np. magazynowanie surowców nie jest zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, wówczas taki producent nie spełnia wszystkich niezbędnych warunków i traci certyfikat GMP, a co za tym idzie również FDA.

Prowadzenie produkcji ści��le według dokumentacji GMP daje producentom prawo do certyfikatu FDA.

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA)

Food and Drug Administration (FDA) – Agencja do spraw Żywności i Leków, jest w Stanach Zjednoczonych naczelną organizacją, zajmującą się kontrolą środków spożywczych i leków. Organizacja ta jest uważana, za najbardziej rygorystyczną na świecie instytucję kontrolującą i opiniującą żywność i leki. Stąd też wydanie przez nią pozytywnej opinii na temat danego produktu jest uznawane na całym świecie jako wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu na zdrowie zastosowanych w nim składników.

Spełnienie wszystkich warunków dało podstawę Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) do wydania pozytywnej opinii suplementom następujących firm produkcyjnych: 4 Life Products, Perfect Nutrition i CaliVita, oferowanym przez firmę dystrybucyjną CaliVita International.

Jakie należy spełnić warunki, aby taką opinię otrzymać?

Preparat ubiegaj��cy się o pozytywn�� opini�� FDA musi być wyprodukowany zgodnie z normami GMP.

Agencja do Spraw ������������������������ywności i Leków dokładnie sprawdza preparat (posiadający certyfikat GMP) pod względem ich wpływu na organizm i bezpieczeństwa jego użycia oraz oceniane jest jego oznakowanie – wskazania producenta dotyczące zastosowania i dawkowania preparatu.

Według FDA, suplement diety może zawierać takie substancje czynne jak: witaminy, składniki mineralne, aminokwasy, zioła lub inne surowce roślinne, enzymy, oleje z ryb. Suplement powinien być wytwarzany w postaci tabletek, pastylek, kapsułek, drażetek lub w formie płynu. Musi być oznakowany jako „suplement żywieniowy” – w Polsce „dietetyczny ��rodek spożywczy” – i nie może być przedstawiany jako żywność konwencjonalna.